W Delta Light bardzo uważnie śledzimy ewolucję diod LED. Przekłada się to na technologię najwyższej jakości, która zapewnia niezawodne i oszałamiające oświetlenie przez wiele lat.

Charakterystyka techniczna LED

Nie wszystkie technologie LED powstają w taki sam sposób, choć klient nie zawsze jest w stanie dostrzec to na pierwszy rzut oka. To, co wydaje się podobne lub nawet indentyczne, może znacznie się różnić, gdy weźmiesz pod uwagę podstawowe parametry techniczne światła, będące częścią DNA LED: binning, czynniki ryzyka, zarządzanie temperaturą i degradacja jasności.

Klasyfikacja kolorów

Żadne dwie diody LED nie są takie same. Mogą różnić się natężeniem światła i temperaturą barwową, nawet jeśli są produkowane w tej samej partii. Różnice te mogą być niewielkie, ale mają wpływ na jakość diody LED. W związku z tym producenci LED dbają, by diody o takich samych parametrach znalazły się w tych samych opakowaniach. Dzięki temu diody LED działają w podobny sposób, co skutkuje wyższą jakością projektu oświetleniowego.

Temperatury barwowe

Różnicę temperatury barwowej między diodami LED można zmierzyć za pomocą elipsy MacAdama w standardowym dopasowaniu kolorów odchylenia (SDCM), zgodnie z CIE 1931. System ten opiera się na zdolności ludzkiego oka do postrzegania różnic kolorów, sklasyfikowanej w skali od 0 do 10. W obrębie 1 elipsy MacAdama różnica kolorów nie jest dostrzegalna dla ludzkiego oka. Od 1 do 3 elips bardzo trudno ludzkiemu oku dostrzec różnicę kolorów. Delta Light zazwyczaj używa 1 kroku MacAdama dla monokolorowych chipów LED, aby zagwarantować jakość opraw. Tunable white i softdim to „2 krok MacAdama”.

Ryzyko uszkodzenia oczu

Europejska norma EN 62471 dotycząca bezpieczeństwa fotobiologicznego opisuje metodę pomiaru służącą ustaleniu, czy lampa lub oprawa stwarza ryzyko uszkodzenia oczu albo skóry. Światło LED prawie nie zawiera światła z widma ultrafioletowego lub podczerwonego i dlatego nie jest niebezpieczne dla skóry. Wytwarza jednak punkt szczytowy w widmie niebieskim, który oglądany w jasnym źródle światła (przez długi czas) może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki, znanego również jako zagrożenie niebieskim światłem.

To, czy istnieje realne ryzyko, zależy od wielu czynników. Ważną rolę odgrywa jasność diody, temperatura barwowa, ale także rozsył światła i odległość od oprawy. Jeśli dioda LED umieszczona jest w oprawie, znajduje się za soczewką, odbłyśnikiem lub dyfuzorem światła, to wyrównuje jego natężenie.

Norma EN 62471 klasyfikuje lampy i oprawy do czterech grup ryzyka:

Grupa ryzyka 0: Brak ryzyka, nawet jeśli źródło światła znajduje się w zasięgu wzroku.

Grupa ryzyka 1: Ograniczone ryzyko. Patrząc na lampę, można spędzić nie więcej niż 10 000 sekund (około 3 godzin). Jest to grupa ryzyka, do której należą wszystkie oprawy Delta Light.

Grupa ryzyka 2: Dozwolone jest maksymalnie 100 sekund bezpośredniej ekspozycji na światło.

Grupa ryzyka 3: Dozwolone jest do 0,25 sekundy oglądania. To jest krótsze niż naturalny odruch widzenia oka.

Źródła światła z 3 grupy ryzyka zawsze wymagają środków ochronnych. W przypadku pozostałych grup zależy to od sposobu wykorzystania światła. Jeżeli źródło światła należy do grupy 2 lub 3, powinno być to zaznaczone na opakowaniu.

Oczekiwana żywotność LED

Klasyczne światła wypalają się zwykle, zanim nastąpi zauważalna utrata mocy świetlnej. Ponieważ diody LED mają dłuższą żywotność niż lampy żarowe czy fluorescencyjne, moc światła zmniejsza się z czasem, zanim dioda LED się wypali. Możemy zmierzyć tę degradację natężenia światła przez wartość L (poziom lumenów) i czas pracy wyrażony w godzinach. L70 60 000h oznacza, że po 60 000 godzin pracy natężenie światła wynosi co najmniej 70% pierwotnego natężenia. Na przykład dla Entero używamy L90, B10, 50 000h.

Oprawy LED firmy Delta Light

Delta Light jest ekspertem w dziedzinie LED technology. Dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu i wyrafinowanym projektom zapewniamy wygodne i wszechstronne oświetlenie LED, które działa niezawodnie przez długi czas bez utraty jakości światła.