Bij Delta Light volgen we de evolutie van led-verlichting op de voet. Hierdoor is onze led-technologie steeds van de hoogste kwaliteit. Goed voor jarenlang betrouwbare en schitterende verlichting.

Technische kenmerken van led

​​Niet alle led-technologie is gelijk, hoewel dit niet altijd onmiddellijk duidelijk is voor de gemiddelde klant. Wat op het eerste gezicht hetzelfde lijkt, kan totaal verschillend zijn wanneer je kijkt naar de onderliggende technische kenmerken van de lampen: binning, risicofactoren, thermische eigenschappen en helderheidsdegradatie maken allemaal deel uit van het led-dna. 

Kleur

Geen twee leds zijn hetzelfde. Ze kunnen verschillen qua lichtopbrengst en kleurtemperatuur, ook al komen ze van dezelfde band gerold. Deze verschillen zijn misschien klein, maar ze beïnvloeden wel de kwaliteit van de led. Daarom classificeren fabrikanten leds in verschillende ‘bins’ op basis van deze kenmerken. Leds die tot dezelfde bin behoren, hebben dezelfde prestaties, wat de kwaliteit van een verlichtingsproject ten goede komt.

Kleurtemperatuur

Het verschil in kleurtemperatuur tussen leds kan worden gemeten aan de hand van de MacAdam-ellipsen via Standard Deviation Colour Matching (SDCM), volgens de CIE 1931-norm. Dit systeem is gebaseerd op het vermogen van het menselijk oog om kleurverschillen waar te nemen, gerangschikt op een schaal van 0 tot 10. Binnen 1 MacAdam-ellips is een kleurverschil voor het menselijk oog niet waarneembaar. Een kleurverschil van 1 tot 3 ellipsen is zeer moeilijk waar te nemen voor het menselijk oog. Om de kwaliteit van de armaturen te garanderen, gebruikt Delta Light over het algemeen 1 MacAdam-stap voor led-chips van dezelfde kleur. Voor afstembaar wit en softdim gelden 2 MacAdam-stappen.

Risico op oogletsel

De Europese norm EN 62471 voor fotobiologische veiligheid bevat een meetmethode om te bepalen of een lamp of armatuur een risico inhoudt op oog- of huidletsel. Led-licht bevat bijna geen licht uit het ultraviolette of infrarode spectrum. Daarom is het niet schadelijk voor de huid. Het produceert echter wel een hoge piek in het blauwe spectrum. Bij (langdurig) kijken in een felle lichtbron kan dit leiden tot onomkeerbare beschadiging van het netvlies, ook wel bekend als het Blue Light Hazard.


Of er een reëel risico bestaat, hangt af van verschillende factoren, zoals de helderheid van de led, de kleurtemperatuur, maar ook de lichtverdeling en de afstand tot de armatuur spelen een belangrijke rol. Wanneer een led in een armatuur wordt geplaatst, zit deze achter een lens, reflector of lichtdiffusor, die de lichtintensiteit egaliseert.
De EN 62471-norm deelt lampen en armaturen in vier risicogroepen in:


Risicogroep 0: Geen risico, zelfs niet als de lichtbron in het volle zicht staat.


Risicogroep 1: Beperkt risico, er mag niet meer dan 10.000 seconden (ca. 3 uur) naar de lamp worden gekeken. Alle Delta Light-armaturen behoren tot deze risicogroep.


Risicogroep 2: Directe blootstelling aan het licht is toegestaan gedurende maximaal 100 seconden.


Risicogroep 3: Maximale blootstelling van 0,25 seconden. Dit is korter dan de natuurlijke kijkreflex van het oog.


Lichtbronnen van risicogroep 3 vereisen altijd beschermende maatregelen. Voor de andere groepen hangt het risico af van de manier waarop het licht wordt gebruikt. Als een lichtbron tot groep 2 of 3 behoort, moet dit worden vermeld.

De levensverwachting van een led

Conventionele lampen branden meestal door alvorens er een merkbaar verlies van lichtopbrengst optreedt. Aangezien leds langer meegaan dan de goede ouderwetse gloei- en tl-lampen, neemt de lichtopbrengst na verloop van tijd af vooraleer de led doorbrandt. Deze afname in lichtintensiteit kunnen we meten aan de hand van de L-waarde (lumenniveau) en de bedrijfstijd, uitgedrukt in uren. Bijvoorbeeld, L70 60.000u betekent dat na 60.000 uur de lichtintensiteit nog minstens 70% van de oorspronkelijke lichtintensiteit bedraagt. Voor Entero hanteren we bijvoorbeeld L90, B10, 50.000u.

Led-armaturen van Delta Light

Delta Light is een expert op het vlak van led-technologie. Met ons eigen R&D-team en onze geavanceerde ontwerpen bieden wij comfortabele en veelzijdige LED-verlichting die lang meegaat zonder verlies van lichtkwaliteit.